Học bổng du học trung học Mỹ AEP 2018/2019

Thông tin về học bổng AEP 2018: Tất cả các ứng viên có nhu cầu nộp đơn xin học bổng cho chương trình giáo dục trung học tại Mỹ sẽ được yêu cầu tham gia kỳ thi tiếng Anh chuyên sâu để đánh giá khả năng trong 4 kỹ năng cơ bản – Từ vựng, [...]

Xem thêm